Naturen


Naturen

NOSTRUP VEST

Blomsterflor på Røsnæs


Botanikeren Hans Guldager Christiansen stillede lørdag formiddag sin store viden om Røsnæs natur til rådighed for medlemmer af grundejerforeningen Nostrup Vest.


Sammen med sin kollega Birger Prehn har Hans Guldager kortlagt floraen på hele sydsiden af den smukke halvø. I den anledning havde grundejerforeningen, der dækker et sommerhusområde øst for golfbanen, inviteret ham til at fortælle herom under en naturvandring i det fredede område omkring golfbanen nær fjorden.

 

- Når det gælder planter, der knytter sig til sandede skrænter og åbent overdrev, er netop dette område botanisk set det rigeste på hele Røsnæs. Det overgår selv Vindekilde ude på spidsen, kunne Hans Guldager afsløre. Det kan man konkludere på baggrund af et særligt pointsystem, som de to botaniker har udviklet som led i deres undersøgelser.


De interesserede deltagere på turen fik syn for sagn efterhånden, som den ene sjældne karakterplanter efter den anden blev præsenteret - blandt andet nikkende kobjælde, eng-havre, mælkeurt, strandstar, vellugtende guldaks, kegle-limurt, sandrottehale og soløje. Desuden beundredes bestanden af skærmplanten hjorterod, der ikke findes større og flottere noget andet sted i Danmark.


Rigdommen af overdrevsplanter giver blandt andet levemuligheder for mange sommerfugle, hvoraf den sjældne ”fransk bredpande” ikke yngler noget andet stede i Danmark end netop på Røsnæs.


Naturplejen i kommunens hænder

Sammen med botanikeren Hans Guldager Christiansen måtte grundejerforeningen Nostrup Vest sande, at tilgroningen på skrænterne neden for golfbanen på Røsnæs er voldsomt fremskreden. Det er især slåen, der breder sig på bekostning af det åbne, blomsterrige overdrev.


Vestsjællands amt har tidligere anlagt to folde i det fredede område for at holde krattet nede ved græsning med køer og får. Imidlertid er den ene fold nu så tilgroet, at det er praktisk umuligt at lukke dyr ud heri. Desuden er en række stier i området nu groet så meget til, at de er ganske ufremkommelige.


Den 1. januar i år overtog Ny Kalundborg kommune ansvaret for naturplejen, og i grundejerforeningen NostrupVest venter man spændt, hvordan kommunens vil gribe opgaverne an.


Selv bestræber grundejerforeningen sig på at oplyse sine medlemmer om, hvordan de bedst muligt kan tage hensyn til den samlede natur. Som sommerhusejer kan man bidrage til at bevare landskabets karakter ved at lade sin græsplæne vokse op som eng eller overdrev frem for at klippe den tæt og hyppigt. Man kan undlade at tilføre næring i form af flis og muld. Desuden kan man vælge at beplante med træer såsom ene, eg, bornholmsk røn, mirabel og hassel, der er naturligt hjemmehørende på egnen. På årlige naturvandringer og ved at tilbyde en illustreret cd til medlemmerne søger bestyrelsen at skabe lydhørhed for naturvenlig pleje af sommerhusgrunde.


Den nystiftede ”Udviklingsgruppen for Røsnæs”, som blev omtalt i Folkebladet den 14. maj, vil givet vis kunne have stor glæde af at søge samarbejde med sommerhusgrundejerforeninger, med hvem de sammen kan stå værn om naturen på Røsnæs.


Tekst: Lasse Thomas Edlev