Ekstraordinær generalforsamling 2016

Generalforsamling

NOSTRUP VESTReferat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nostrupvest 9. april 2016

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på Kalundborg Vandrehjem.

 

Følgende var repræsenteret:

 

Ved fremmøde: Skipperlinien 5, 11, 18A, 19, 20, 24A, 28, 35 og 66 Smedelinien 4, 8, 11, 17, 21, 25 og 27 Ved fuldmagt: Skipperlinien 25, 32, 36, 37, 50 og 68.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen for Grf. Nostrup Vest bemyndiges til på baggrund af de indhentede tilbud sammen med Grf. Kirkebugten at indkøbe ny badebro til afløsning af den eksisterende bro. Grf. Nostrup Vests andel udgør ca. 90.000 kr.

3. Bestyrelsen indstiller samtidig, at der umiddelbart efter denne ekstraordinære generalforsamlingen opkræves et ekstraordinært kontingent på 500 kr. pr. medlem, således at den nye bro finansieres som følger: Samlet ekstraordinært kontingent 30.000 kr. Nuvær. budget til vedligehold af badebro 12.000 kr. Træk på kassebeholdning, ca. 48.000 kr. I alt ca. 90.000 kr. Når den endelige udgift ligger fast, vil eventuelle positive eller negative afvigelser i forhold til ovenstående blive reguleret via træk på kassebeholdningen. Bestyrelsens indstilling sker med afsæt i følgende: Den nuværende bro er ca. 13 år gammel og har de seneste par år kun med vanskelighed og stor arbejdsvillighed kunnet opsættes. Den er nu udtjent, og vi kan af sikkerhedshensyn ikke forsvare at sætte eksisterende badebro op igen.

 

Foreningens formand, Ellen Risum bød de fremmødte velkommen.

 

Knud Rose Pedersen, Smedelinien 21 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt.

 

Dagsordenens punkt 2 og 3 blev herefter gennemgået samlet, hvor formanden, Ellen Risum, overordnet motiverede bestyrelsens indstilling, hvorefter bestyrelsesmedlem Thomas Elnegaard detaljeret gennemgik alternative løsninger for ny bro samt kort om mulighed for renovering af den bestående bro.

Efter besvarelse af afklarende spørgsmål blev der uddelt stemmesedler til de 22 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

 

Resultatet blev 22 stemmer for bestyrelsens forslag, ingen blanke og ingen imod.

 

Bestyrelsens forslag blev dermed enstemmigt vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling. 9. april 2016.

 

Ellen Risum Knud Rose Pedersen Vagn Holm

Formand            Dirigent             Sekretær