Kontingent


Kontingent

NOSTRUP VEST


 


Vedtaget på ordinær generalforsamling  2019

 

Foreningens drift 125,00 kr

Vedligeholdelse af veje 450,00 kr

Vedligeholdelse af badebro 275,00 kr

Det årlige opkrævede beløb er herefter 850,00 kr.

 

Beløbet opkræves i februar måned