Kontingent


Kontingent

NOSTRUP VEST


 


Vedtaget på ordinær generalforsamling 2023

 

Foreningens drift 125,00 kr

Vedligeholdelse af veje 450,00 kr

Vedligeholdelse af badebro 375,00 kr

Det årlige opkrævede beløb er herefter 950,00 kr.

 

Beløbet opkræves i februar måned