Referat fra ordinær Generalforsamling 2022

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


På foranledning af et medlem kan følgende bemærkes i forhold til det godkendte referat fra Nostrup Vest generalforsamling d. 11. juni 2022


Ad. 3 Bemærkninger til årsregnskabet for 2021
Regnskabet viste et underskud på kr. 3.171 og status på aktiver viser kr. 85.272.


Ad. 6 Valg i henhold til vedtægterne
Eigil Waagstein blev valgt for en etårig periode, og ikke for en toårig periode"