Medlemsforslag til generalforsamling

Generalforsamling

NOSTRUP VEST


Medlemsforslag til generalforsamling.

Til Grundejerforeningen Nostrup Vests generalforsamling 2017.I henhold til foreningens vedtægter fremsendes her forslag til generalforsamlingen.

Der fremsendes forslag om nedsættelse af et

Samarbejds- og rådgivningsudvalg vedr. beplantning i grundejerforeningen.

Formål:

Formålet med udvalget er, gennem samarbejde og støtte til grundejere, at sikre at beplantninger på foreningens grunde værner om områdets natur og særlige karakter og samtidigt varetager medlemmernes fælles interesser.

Som væsentlig fælles interesse er bl.a. træhøjder, idet uhensigtsmæssigt høje træer sænker attraktionen af området idet luft, lys og vandudsigt hæmmes væsentligt.

Arbejdsopgaver:

•At udarbejde et forslag til generalforsamlingen i 2018 om foreningens anbefalinger til beplantning og pleje/beskæring på grunde i foreningen.

•At tilbyde foreningens medlemmer rådgivning, støtte og samarbejde vedr. beskæring, træfældning o.l. Der kan f.eks. være tale om at udvalget påtager sig arbejdsopgaven med fældning/beskæring af høje træer på grunde, hvor det vil være af fælles interesse, at de kommer ned i en højde så foreningens medlemmer opnår forbedret lys og udsigt.

Kompetencer:

Udvalget har kompetence til:

•at kommunikere med foreningens medlemmer og komme med forslag til forbedringer

•at søge om økonomi til fældning/beskæring når dette er af væsentlig fælles interesse, såfremt grundejer og udvalg ikke selv kan klare dette.

Udvalget har IKKE kompetence til selv at gennemføre fældning/beskæring.

Reference:

Udvalget refererer løbende til bestyrelsen og beretter om årets aktiviteter på den årlige generalforsamling.


Sammensætning:

Udvalget består af 2-5 af foreningens medlemmer, der har en vis kompetence i beskæring og fældning samt er indstillet på at gøre et stykke frivilligt, ulønnet arbejde.


Nostrup april 2017

M & B Dunmose – SKP. 48

Susanne Fast Jensen & Søren Mariegård – SKP. 42