Generalforsamling 2017

Generalforsamling

NOSTRUP VEST

 

 

Grundejerforeningen Nostrup Vest

Den 2. maj 2017

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nostrup Vest

Lørdag den 3. juni 2017 kl. 11.00 i Spejderhytten Wesley, Skipperlinien 58.

 

 

Dagsorden er jfr. foreningens vedtægter som følger:

 

1.Valg af dirigent

 

2.Forelæggelse og godkendelse af beretning for 2016

 

3.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2016. Det er vedhæftet som fil til denne mail.

 

4.Vedtagelse af budget for regnskabsåret 2018, herunder fastsættelse af medlemskontingent. Budget m.m. er på filen med regnskab.

 

5.Rettidigt indkomne forslag: a. Foreningen køber en hjertestarter til central placering i vort område. Omkostningen er kr. 12.000,- plus installation. b. Etablering af beplantningsudvalg, jf. bilag.

 

6.Valg af medlemmer til bestyrelsen og til revision i henhold til vedtægterne:

 

a.Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Eigil Waagstein – villig til genvalg

Thomas Elnegaard – ønsker ikke genvalg

Ellen Risum – ønsker ikke genvalg.

 

b.Følgende suppleanter er på valg:

Aage Alfast – villig til genvalg

Lasse Edlev – ønsker ikke genvalg.

c.Følgende er på valg til revisor og revisorsuppleant

På valg til revisor Keld Kamstrup – villig til genvalg

 

På valg til revisorsuppleant Niels Ebdrup – villig til genvalg.

 

7.Eventuelt

Herefter vil er blive serveret et lettere traktement i Spejderhytten, og derfor beder vi om, tilmelding med angivelse af en eller to deltagere via e-mail til risum@post.tele.dk eller ring til Ellen Risum, tlf. 21442526 senest den 31. maj.

 

Med venlig hilsen

Ellen Risum

Formand

 

P.S. I weekenden den 20.-21. maj er der hele to arrangementer i Grundejerforeningen.

Lørdag kl. 10 er der hyggestund med strandrensning . Søndag kl. 10.00 vandretur med naturvejleder Lasse Edlev fra vores grundejerforening. Kom og vær med og få en første klasses rundvisning. Lasse lover, at det ikke bliver hårdt, så alle kan deltage. Læs mere på opslaget i opslagskassen. Eller se på: www.nostrupvest.dk

 

 

Se medlemsforslag

 

Bestyrelsen kan kontaktes på:

Bestyrelsen@nostrupvest.dk

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org