Kontingent

 

Kontingent

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 2016

Foreningens drift 150,00 kr

Vedligeholdelse af veje 500,00 kr

Vedligeholdelse af badebro 200,00 kr

Det årlige opkrævede beløb er herefter 850,00 kr.

Beløbet opkræves i februar måned

 

Bestyrelsen kan kontaktes på:

Bestyrelsen@nostrupvest.dk

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org