Kontingent

 

Kontingent

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 2017

Foreningens drift 125,00 kr

Vedligeholdelse af veje 450,00 kr

Vedligeholdelse af badebro 275,00 kr

Det årlige opkrævede beløb er herefter 850,00 kr.

Beløbet opkræves i februar måned

 

Bestyrelsen kan kontaktes på:

Bestyrelsen@nostrupvest.dk

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org