Hjem

Grundejerforeningen

NOSTRUP VEST

Velkommen

 

Det er bestyrelsens ønske, at denne hjemmeside kan bidrage til et bedre kendskab til vores dejlige sommerhusområde. Det er bestyrelsens håb, at mange vil gøre brug af hjemmesiden og selv bidrage med at gøre den til en aktiv hjemmeside med nyheder, indlæg og interessante historier om området.

 

Bestyrelsen

 

NATURHAVE – EN OVERVEJELSE VÆRD

 

En naturhave er andet og mere end en forfalden prydhave, der kun plejes med motorsav hvert femte år. Hvis man ønsker en rig naturhave, er større omtanke nødvendig. Og det er en fordel, hvis man har øje for de naturværdier, som det omgivende landskab rummer.

VELKOMMEN TIL RØSNÆS

Røsnæs er barsk, vild - og betagende smuk.

En naturoplevelse i en klasse for sig. Men Røsnæs er mere end natur.

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2017

FORMANDENS BERETNING

ved generalforsamlingen 2017

BEMÆRK

 

August 2017

 

Ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Nostup Vest

afholdes lørdag den 16. september 2017 kl. 10.30, Skipperlinien 18a.

 

I henhold til vedtægternes §6B indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Godkendelse af dagsordenen

3.Valg af formand

 

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at det på den ordinære generalforsamling 3. juni 2017

Ikke var muligt at vælge en formand, da der ikke var nogen kandidat til posten.

Generalforsamlingen overlod formandsvalget til den nyvalgte bestyrelse, hvilket er i strid med foreningens

vedtægter (§7 stk. 2) som påpeget på mødet af Hans Raahauge.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Erik Christiansen som fungerende formand og indstiller til den ekstraordinære generalforsamling at dette valg godkendes.

 

Bestyrelsen for Nostrup Vest.

 

Bestyrelsen kan kontaktes på:

Bestyrelsen@nostrupvest.dk

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org